Quicktext hotel chatbot
Textos legals

Avís legal del Gran Hotel Reymar

GRAN HOTEL REYMAR, adreça Platja Mar Menuda, s/n, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet https://www.hotelreymartossa.com/

Amb els límits establerts en la llei, GRAN HOTEL REYMAR no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a GRAN HOTEL REYMAR, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de GRAN HOTEL REYMAR pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que GRAN HOTEL REYMAR no pot controlar. Per tant, GRAN HOTEL REYMAR no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GRAN HOTEL REYMAR o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GRAN HOTEL REYMAR.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que GRAN HOTEL REYMAR ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de GRAN HOTEL REYMAR, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@ghreymar.com o a l'adreça Platja Mar Menuda, s/n Tel: +34 972 34 03 12 Fax: +34 972 34 03 12.


TOSSA DE MAR TEMPS