Quicktext hotel chatbot
Condicions de reserva

Condicions de reserva del Gran Hotel Reymar

T'informem que has de realitzar el check-in ONLINE al web de l'hotel www.ghreymar.com, a l'apartat Check-in Online dins dels 7 dies anteriors a la teva arribada a l'hotel.

Servei de Reserva On line: El Servei de Reserva on-line té per finalitat la reserva de l'allotjament al Gran Hotel Reymar & Spa. La utilització d'aquest servei, suposa l'acceptació plena sense exclusió, i l'acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals recollides a l'última versió actualitzada d'aquestes condicions generals.

Com a Client, declares ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-te per les presents Condicions Generals de Contractació en contractar amb Gran Hotel Reymar & Spa.

Procediment de contractació: En utilitzar el servei, l'usuari rebrà un E-mail de confirmació amb el que s'inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest E-mail li serveix com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l'acceptació de les condicions aquí especificades.

L'ocupació de les habitacions s'estén des de les 14:00 hores del dia de l'entrada fins a les 12:00 hores del dia de sortida. La prolongació del servei contractat per més temps del pactat serà sempre si l'Hotel dona la conformitat per poder fer-ho. Els serveis no especificats a la reserva de bressols, llits supletoris i les pensions, així com les opcions del llit de matrimoni, estaran sempre subjectes a confirmació de disponibilitat per part de l'Hotel. Per consultar els preus y la disponibilitat d'aquests serveis s'ha d'indicar a l'apartat "Comentaris" d'aquest mateix procediment de les reserves i/o contactant amb el Departament de Reserves, trucant al Tel. (+34) 972 34 03 12 o mitjançant un E-mail a: "info@ghreymar.com".

El preu de la reserva no inclou: qualsevol servei no especificat, a més d'extres com: trucades telefòniques, serveis de bugaderia, garatge, etc. Tampoc inclou les peticions que el client pugui anotar al camp "Comentaris", ja que aquest, en cas que l'Hotel pugués satisfer-les, podria suposar un cost extra a pagar directament a l'Hotel.

Canvis o modificacions a la reserva:

La data límit per fer canvis de tipus d'habitació i règim serà fins a 48 h abans de la data d'entrada a l'Hotel. Perquè aquestes siguin efectives serà necessari informar a l'Hotel per escrit a l'E-mail: info@ghreymar.com o per fax Tel.(+34) 972 341 504 o, informant-nos del localitzador assignat a la teva reserva original i no es faran efectives fins a la confirmació per part de l'Hotel.

Cancel·lacions reserves d'habitacions:

L'anul·lació de la reserva es farà per escrit a l'E-mail: info@ghreymar.com o per fax Tel.(+34) 972 341 504 amb 72 hores d'antelació. Serà necessari informar a l'Hotel del localitzador de la reserva. Quan la cancel·lació de la reserva es faci passades les 14:00 hores del dia de l'entrada, o en cas de no presentació a l'Hotel el dia d'arribada, l'Hotel rebrà en concepte d'indemnització l'import de la primera nit.

Pagament i garantia de la reserva:

Els Clients tenen el deure d'abonar el preu dels serveis contractats amb el temps i lloc pactat. A manca de conveni s'entendrà que el pagament del total de la reserva es farà efectiu a l'establiment per avançat a l'arribada a l'hotel. Al realitzar qualsevol reserva és necessari introduir un número de targeta com a garantia per a l'Hotel. Recomanem que sigui una targeta de crèdit o de dèbit amb saldo superior a l'import de la reserva, ja que l'Hotel pot comprovar també la validesa de la targeta. Si la targeta no és vàlida per a l'Hotel, aquest pot no acceptar-la o no garantir-la. En cas de no presentació a l'Hotel sense avisar, o si es cancel·la fora del termini permès, es podrà utilitzar la targeta per carregar la corresponent penalització.

Ús dels serveis de l'hotel:

El client es responsabilitzarà de qualsevol malmesa, trencament i altres danys que es poguessin produir a les instal·lacions de l'Hotel i que foren causats per ell o qualsevol dels seus acompanyants.

Compliment del contracte:

En cas de desacord o discrepància en la interpretació o compliment d'aquest contracte, les parts firmants es sotmetran als Tribunals de Justícia de Girona. Respecte a la resta, són competència dels tribunals al lloc de domicili del Client.

Protecció de dades:

Les teves dades personals estaran incloses en un fitxer denominat "CLIENTS I/O PROVEÏDORS", que com a responsable és INDUSTRIAL REYMAR, S.A., (Gran Hotel Reymar & Spa) amb el domicili a Avinguda Mar Menuda, S/N 17320 Tossa De Mar - Girona - Espanya. Aquest fitxer ha estat notificat a l' "Agencia de Protección de Datos" en el moment de la seva creació. Les dades contingudes en l'esmentat fitxer seran utilitzades amb la finalitat de gestió de reserves y serveis prestats per a les Reserves. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb els terminis previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal, mitjançant comunicació per escrit a la direcció anteriorment indicada."

Autorització i tractament de les dades personals:

Les dades que apareixen reflectides al present formulari estan subjectes al disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'incorporaran a fitxers automatitzats de titularitat d'INDUSTRIAL REYMAR, S.A., (Premier Gran Hotel Reymar & Spa) tot això amb la subjecció al disposat a l'esmenada Llei. A l'empar d'aquesta Llei Orgànica, el firmant del present formulari autoritza el tractament, automatitzat o no, de les seves dades personals als efectes de què INDUSTRIAL REYMAR, S.A.(Gran Hotel Reymar & Spa) el pugui fer servir usant-los directament a fins d'aquest projecte, així com remetre's i/o subministrar-los per a qualsevol mixta a les empreses i organismes relacionats amb aquest projecte, i en especial a què els mateixos puguin ser comunicats a qualsevol empresa que els necessiti per a l'execució del present projecte. "COMERCIALITZACIÓ HOTEL". Per l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació s'haurà de dirigir a INDUSTRIAL REYMAR, S.A., (Gran Hotel Reymar & Spa) Avinguda Mar Menuda, S/N 17320 Tossa De Mar - Girona - Espanya.

TOSSA DE MAR TEMPS