COVID-19
COVID-19

El benestar i la salut dels nostres hostes i treballadors es el nostre compromís

PLA INTEGRAL I COMPROMIS DEL GRAN HOTEL REYMAR PER A LA SEGURETAT DELS NOSTRES CLIENTS I COL.LABORADORS

El GRAN HOTEL REYMAR vol que, gaudir de les seves vacances sigui la seva única preocupació.
  Amb l’objectiu de mantenir aquest Compromís, hem establert un pla d’actuació en col·laboració amb les empreses gestores dels plans d’autocontrol, especialistes en assessoria, auditoria i formació en salut i seguretat en la industria turística,  Altimir y Prevencicat, seguint les recomanacions de la OMS (organització Mundial de la Salut) i fonamentant-nos en l’ordre SND/399/2020 de 9 de maig de 2020 del Ministerio de Sanidad en col·laboració amb l’ICTE (Instituto de Calidad Turística Española).
Hem considerat important la formació del nostres treballadores per assegurar el coneixement i la posada en marxa de tots els protocols, processos i mesures adoptades.
Aquest pla d’acció es un document en constant evolució que s’anirà actualitzant segons les mesures que sobre seguretat i higiene adoptin les autoritats competents.
La seguretat i higiene en les nostres instal·lacions sempre ha estat una prioritat per a nosaltres assegurant els més alts estàndards i mesures preventives per a que la seva estança sigui el més segura, però ara més que mai  estem extremant i reforçant totes les mesures.

COMPROMISOS AMB ELS NOSTRES CLIENTS I TREBALLADORS:

Els nostres clientes, el seu benestar i salut són la nostre màxima prioritat. Per això, hem pres una sèrie de mesures i protocols de neteja, higiene i distancia física per garantir la seguretat dels nostres hostes i de tot el nostre equip.
Hem reforçat la intensitat i freqüència del protocol de neteja i desinfecció de les habitacions, zones comuns i àrea del personal d l’hotel.
S’han establert controls sanitaris tant per el nostres treballadors com dels espais de l’hotel per garantir la seguretat del nostres hostes en tot moment.
Som conscients que algunes de les mesures adoptades, modifiquen el confort habitual que els nostres clientes gaudien durant la seva estada a l’hotel. Els hi preguem entenguin la necessitat de les mateixes i les complexin degudament en benefici de tots.

MESURES PREVENTIVES DE NETEJA I SEGURETAT: 

Al GRAN HOTEL REYMAR, treballem amb estàndards de neteja i higiene molt exigents.
Per això hem revisat els nostres processos, ampliant la freqüència i les mesures de desinfecció per donar cobertura a les noves circumstàncies de salut i seguretat actuals.
Aquests processos s’apliquen a totes les àrees de l’hotel, per garantir als nostres clients una estada segura, que a continuació els hi expliquem:

A les habitacions

• Hem reformat el protocol de neteja i desinfecció, amb especial atenció als elements amb alt nivell de contacte: telèfon , poms, aixetes ,comandament TV, etc.
• Hem augmentat el temps de ventilació durant el procés de neteja
• Oferim la possibilitat de refusar el servei de neteja durant la seva estada (però amb un màxim de dos nits)
• Hem eliminat impresos prescindibles i revistes informatives. A recepció podran facilitar-li tota la informació necessària.
• Reduïm els amenitis a gel y xampú, posant a la seva disposició, a recepció, altres productes que se li lliuraran degudament desinfectats.
• Els productes del minibar, seran a la seva disposició prèvia petició, així com els bullidors d’aigua per a major seguretat.
• Hem eliminat tots els elements decoratius de l’habitació no essencials (coixins, plaids,) com a mesura d’higiene.
• Rentem la roba i les tovalloles a més de 60º, amb programes especials que garanteixen la màxima higiene i desinfecció. 

Per vetllar per la correcta aplicació d’aquestes mesures, hem establert controls específics de supervisió i auditoria.

En recepció:

• Realitzem una higienització continua dels elements, dispositius, superfícies i mobiliari que poden estar en contacte amb els nostres clients.
• Hem establert un aforament màxim i mesures necessàries per assegurar el distanciament social.
• Desinfectem totes les targetes d’apertura de habitacions per lliurar-les amb total seguretat.
• L’utilitzem d’EPI'S, mascaretes per part del personal així com mampares protectores
• Disposem dels EPI’S per els nostres clients, d’us obligatori en les zones comuns de l’hotel i sempre que no es puguin guardar els 2 mts de distanciament social.
• Hem implementat els sistema de check-in online a la nostra plana web
• Hem implementat els nous sistemes de seguretat i distancia física:
- Pantalla de metacrilat
- Marques de distancia física en les zones d’espera.
- Bústia especial de recollida de claus en el Check-out
• Com mesures informatives, trobaran quadres informatius de les mesures higiènico sanitàries a seguir.

Animem als nostres clients a realitzar el Check-in online amb la finalitat de reduir el temps d’espera a la seva arribada a.

En el restaurant i bar:

• Esmorzar: S'ofereix mitjançant bufet assistit amb la màximaseguretatsanitària.
• Dinar i Sopar, des de 1961 els nostres menús servits a taula
• Hem eliminat els elements decoratius i hem reforçat la neteja i desinfecció de vaixella, coberteria i estovalles.
• Hem reordenat els mobiliari per guardar les distancies recomanades.
• Si es necessari l’horari d’esmorzar, dinar i sopar s’ampliarà i adaptarà. El personal gestionarà l’entrada al restaurant i guiarà als clients a la seva taula
• Es posa a disposició gel hidroalcohòlica l’estrada del restaurant i bar, d’ us obligatori
• Realitzem una higienització continua de les superfícies i del mobiliari que poden estar en contacte amb els nostres clients.
• Hi ha un panell d’informació, a l’entrada dels restaurant, on hi ha les normes d’us de la instal·lació i d’accés, per a que els clients les llegeixin abans d’entrar  i que són d’obligat compliment.

A les zones d’us comú de l’hotel:

Actualment, moltes zones d’us comú de l’hotel tenen l’aforament limitat o accés restringit. Lamentem la incomoditat que això pugui causar-li. Es la nostre responsabilitat complir les normes indicades per les autoritats, en benefici de protegir la salut dels nostres hostes i treballadors. Els hi preguem estiguin atents a les indicacions de cada àrea.
• Hem reordenat el mobiliari de les zones d’us comú (hall, restaurant, bar salons i terrasses) per guardar les distàncies físiques recomanades.
• En els lavabos de les zones comuns tenen un assecador de mans d’aire,  i informem de les hores de neteja i desinfecció.
• Tenen gel desinfectant a totes les zones de l’hotel
• SPA: l’accés a aquesta zona esta restringit. Consultin a recepció si es possible, l’ús del mateix en forma individual i sota demanda.
• Ventilació diària de totes les zones.
• Limitació dels aforaments màxims establerts per tal de garantir la distància social de seguretat.

A la piscina:

• S’intensifica el manteniment i la depuració de l’aigua per garantir la seva optima qualitat.
• Es redistribueix el mobiliari deixant una distancia mínima de seguretat entre les hamaques.
• Incrementem la freqüència de neteja i desinfecció de la zona de piscina i el seu mobiliari.

COMPROMESOS AMB EL NOSTRE EQUIP:

• HIGIENE: La higiene de mans se considera una de les mesures més efectives per evitar la propagació de gèrmens i prevenir el contagi per COVID-19. Instem als nostres treballadors i recomanem als nostres hostes a realitzar un rentat de mans freqüent amb aigua i sabó. Hi ha gels desinfectants a les zones de treball per al seu us regular.
• PREVENCIÓ: El nostre personal s’està sometent a test diagnòstics del Covid-19. A més cada dia a la seva arribada a l’hotel es sotmeten a controls de temperatura. Tot l’equip usa elements de protecció com guants i mascaretes. L’equip de neteja a més du bates protectore
• FORMACIÓ: Tots el nostre equip han rebut formació especifica en higiene i seguretat front al  Covid-19.
• INFORMACIÓ: Les mesures de neteja, higiene i seguretat han estat auditades i controlades per les empreses gestores dels plans de control de seguretat i higiene en el treball, ALTIMIR I PREVENCICAT.
• ZONES PRIVADES O BACK OFFICE: en les zones de treball del personal hem aplicat el mateix reforç en les mesures de higiene i seguretat, així com s’apliquen les mateixes normes de distanciament.

MESURES GENERALS SANITARIES RECOMEDADES ALS NOSTRES HOSTES:


RECOMANEM:

• La higiene de les mans, realitzar un rentat de mans freqüent amb aigua i sabó i l’us del desinfectants de que hi ha ales zones comunes de forma regular.
És obligatori l'ús de mascaretes en les zones comuns i dins de l’hotel.
• Tapar-se la boca en estossegar, amb el colze o mocadors d’un sol us.
• Respectar les mesures de distanciament físic incorporades a l’hotel mitjançant una senyalització excepcional. Mampares de protecció i reorganització del mobiliari.
• Facilitem informació en els diferents punt de l’hotel sobre les normes de prevenció
• Aconsellem l’ús de guants en les seves sortides de l’hotel

Actualitzat Octubre de 2021